فیلم/ سند آشنای غریب. روستا نشینان در ایران و چهره واقعی ج.اسلامی

Balatarin