یک توضیح و خواهش

kommentar
 
 کا منت و یا یاداشت کوتاه که بصورت زیر نویس مطالب در وبلوگها و سایت ها معمول بوده هر چند امکانی است که می تواند رابطه سازنده وموثری بین نویسندگان وخوانندگان ایجاد کند اما در عمل این امکان با مشکلاتی برخورد کرده است تا آن حد که بسیاری ار وب سایت ها قید این نوع ارتباط را زده اند و این بخش را متوقف کرده اند.
 سینمای آزاد سعی کرده است ،خودش و نویسندگان و خوانندگان را از این امکان جدا نکند. ما بارها تذکر داده ایم که کامنت زیر مطالب برای اظهار نظر در باره همان مطلب است نه وسیله ای برای فحاشی و ناسزا گویی بهم . اما این خواست ما تاکنون از برخی جواب قاطع نگرفته است. ما مجبوریم از انتشار کامنت هایی که حاوی شیوه ای در نگارش است که آمیخته به تهمت وافترا وپرونده سازی است ویا طرح مباحثی که ربطی به مطالب ما ندارند خود داری کنیم . ما در انتظار نقد ونظر واظهار نظر خوانندگان همیشگی وفهیم هستیم و از همراهیتان سپاسگذاریم.
 
 
Print Friendly, PDF & Email
Balatarin