جشنواره بین المللی سینمای تبعید – سوئد برگزار کرد: نمایش فیلم و جلسه بحث و گفتگو در هفته جشنواره همجنسگرایان و دگرباشان HBTQ

به مناسبت هفته ی جنبش برابر طللبی حقوق سیاسی، اجتماعی واقتصادی همجنسگرایان، ترنس ها، فراجنسی ها فیلم “رانده از ایران” را جشنواره ما به نمایش می گذارد. فیلم “رانده از ایران” سند زنده و تکان دهنده ای است – از زندگی تبعیض آمیز و تحقیرگرایانه دگرباشان جنسی در یک “جامعه – خانواده” تحت سلطه مذهب، سنت ها، باورها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی عقب افتاده!

به باورجشنواره ما، نمایش این فیلم ارزنده، همراه با حضورعلنی یکی از شخصیت های ایرانی جنبش جهانی HBTQ ” مجید صفوی” در جلسه بحث و گفتگوی بعد از نمایش فیلم؛ می تواند دردگرگونی افکارعمومی – تغیرو اصلاح رفتارها نسبت به این گروه ها؛ به ویژه نزد ایرانیان مهاجر- تبعیدی و همچنین دیگر ملیت ها تاثیر گذاشته و آنها را درشناخت عمیق تراین معضل تابوزده – نه تنها درایران، بلکه دردیگر جوامع پیرامونی یاری رساند.

برنامه:

نمایش فیلم مستند “رانده از ایران” ، ساخته فرید حائری نژاد

به زبان فارسی با زیرنویس انگلیسی – مدت ۶۰ دقیقه

محصول هلند  

بحث و گفتگو با حضور مجید صفوی

تاریخ برنامه: چهارشبه ۷ ژوئن

 زمان برنامه: ساعت ۶ بعد از ظهر

محل برنامه: موزه فرهنگ های جهان

ورود آزاد

 باهمکاری موزه فرهنگ های جهان، جشنواره وست پراید HBTQ گوتنبرگ و اتحادیه آموزشی سندیکاهای کارگری سوئدABF

Print Friendly, PDF & Email
Balatarin