Home » ۱۳۹۶ » فروردین

جنایتکار و جنایتکارتر: بصیر نصیبی

\

جنایتکار و جنایتکارتر: بصیر نصیبی

بار دیگر بازیهای جمهوری اسلامی برای بساط رسوا شده اش زیر عنوان انتخابات آغاز شده است، شبه اپوزیسیون رنگارنگ هم با انگیزه های مشخص یا نامشخص به میدان آمده اند، علاوه بر رادیو و تلویزیون های دولت های غربی، عوامل خارج نشین هم سخت فعال شده اند (اکبر گنجی، عناصر فاسد دیگر مثل ابراهیم نبوی، […]

اکنون زمان پیکار است!  بررسی فیلم « ۱۳ گل رز » در سایت حزب همبستگی افغانستان

\ \

اکنون زمان پیکار است! بررسی فیلم « ۱۳ گل رز » در سایت حزب همبستگی افغانستان

 سایت حزب همبستگی افغانستان سایتی پر بار و متنوع است بر خلاف اکثر سایت های سیاسی به هنر به خصوص سینما و ادبیات اهمیت بسیار میدهد. گردانندگان این سایت در افغانستان ساکن هستند. بدون پشتیبانی مادی دولت با همت والای خودشان مسایل روز این کشور مصیبت دیده را مطرح می کنند, دیدگاهی مترقی و امروزی […]

از شهرنوی تهران تا عفاف خانه های نظام مقدس (بصیر نصیبی) + لینک فیلم مستند “زنان تن فروش” کار مسلم منصوری با همراهی لیلا قبادی.

\ \

از شهرنوی تهران تا عفاف خانه های نظام مقدس (بصیر نصیبی) + لینک فیلم مستند “زنان تن فروش” کار مسلم منصوری با همراهی لیلا قبادی.

اگر عقربه زمان را به عقب برگردانیم و در آخرین روزهای عمر نظام پیشین کمی توقف کنیم بیاد می آوریم که عوامل ج. اسلامی قبل از این که رسما با مصادره حرکت های اعتراضی و به حق مردم زمام امور را در دست بگیرند عناد خود را با هر پدیده ای که رنگ کهنگی و […]

شاملو و رویایی و جدل شاعران نوسرا با کهنه پرستان شعر فارسی

\

شاملو و رویایی و جدل شاعران نوسرا با کهنه پرستان شعر فارسی

 پیش آغاز و نقل یک خاطره (بصیر نصیبی)  قصد ندارم در باره ارزش های شعر نوی فارسی صحبت کنم چرا که من برخلاف بخشی از همزبانان که در هر زمینه ای خودشان را صاحب صلاحیت میدانند ؛ تصور می کنم من و مایی که ادبیات و هنررا دوست داریم ، اگر بخواهیم کار های هنری  […]