بصیر نصیبی: رادیو پیام – برنامه «زوم » – آیا باب دیلان گم شده بود؟!

تهیه و اجرا : بصیر نصیبی

 تنظیم برنامه، انتخاب عکس ها و فیلم های بین برنامه: رادیو پیام کانادا

bob_dylan_thenightwecalleditaday

 باب دیلان آهنگساز ،خواننده و نوازنده ی سرشناس امریکایی امسال برنده نوبل ادبیات شد، این انتخاب شگفتی آفرید، اما تعجب و شگفتی واقعی زمانی رخ داد که باب دیلان به جایزه ای که انتظار می بود باعث افتخارش شده باشد بی اعتنانی کرد. این اتفاق دست مایه من شد تا بر اساس آن برنامه این بار «زوم »را تنظیم و اجراکنم.

من البته چهار چوب برنامه را از قبل مشخص می کنم اما برنامه هایم را نمی نویسم چون اصلا عادت ندارم روی نوشته بخوانم اگر تصور کنیم برنامه زوم بهر حال تاثیری هر چند اندک  داشته باشد این تاثیر وقتی از متن قبلا آماده شده بهره می گیرم کم و کمتر خواهد شد .

وقی برنامه را ضبط می کردیم در محدوده ی قصد برنامه حرفهایم را زده  بودم یک باره به فکرم افتاد که بد نیست که پیشنهادی هم به آکادمی بدهم که جایزه روی دستشان نماند و باد نکند. خوب وقتی ادامه برنامه روی این مسیر افتاد، طنز و واقعیت بهم آمیخته شد بی آنکه من طنز نویس و طنز پرداز باشم .

bob_dylon_cartoon1

بهر حال با تعین جانشین برحق برای باب سرکش، برنامه زوم این بار را به پایان رساندیم با این آرزو که این  پیشنهاد رهایی بخش مورد قبول آکادمی قرار بگیرد علاوه بر این که خون تازه ای در رگهای منجمد شده اصلاح طلبان جریان بیابد، ایرانیان شیفته ی افتخار و در جستجوی تکمیل هویت ملی هم به خواست خود برسند.

 لینک برنامه زوم از یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=LEv_K_6fOaI

shirin-ebadi-mohsen-rohami

Print Friendly, PDF & Email
Balatarin