زُوم: چرا هنوز هم از شگرد های جمهوری اسلامی تعجب می کنیم؟

 در برنامه زوم این هفته در رادیو پیام کانادا تا حدی که وقت برنامه اجازه میدهد در محدوده ی تعجب ما از شگرد های جمهوری اسلامی با شما صحبت می کنیم . البته همه  مسایل را نمی توانیم در یک برنامه مطرح کنیم  به اشاره ای کوتاه در برخی زمینه ها بسنده می کنیم ،تو خود حدیث مفصل بخوان…

*چرا ما از ملاقات شیرین عبادی با تریتا پارسی تعجب می کنیم؟

 چرا ما از حمایت اکبر گنجی از اتتصابات تهوع آور اخیر زیر عنوان انتخابات تعجب کردیم؟

 چرا ما از شرکت خفت بار شیخ شجاع وهمپالگی اش موسوی که به گفته ی  نظام مقدس سران فتنه هستند در انتصابات وشوی اخیر تعجب کردیم؟

*چرا ما از تصویر مسعود کیمیایی در کنار ضرغامی به هنگام تناول غذا تعجب می کنیم؟

* چرا ما از این که عنصر فاسدی به نام نبوی در باره جنایت سالهای ۶۰ و۶۷ می گوید: ولش کن تعجب می کنیم؟

*چرا ما شگفت زده می شویم وقتی اوباما و بانو اول در پی آموزش آداب سفره هفت سین هستند و این چنین شیفته ی سنن ایرانی شده اند؟

 *چرا ما تعجب می کنیم از زنان ارسالی اتحادیه اروپا که محجبه می شوند تا به حضور سران آخوند ها شرفیاب شوند؟

 و…. و… و… می شود از این موارد بسیار یافت  گفت و گفت باز هم گفت،

اما آیا  نباید متعجب بود از تعجب ما؟

 انگار که ما با این اتفاقات بیگانه هستیم ،انگار جمهوری اسلامی تازه متولد شده است و یا کشور های اروپایی و همراه امریکا همین امروز و ناگهان در پی مقاصد اقتصادی خود حاضر با ائتلاف با هر نظام جنایت کاری هستند، انگار نه انگار  جمهوری اسلامی  در راس نظام های جنایتکار است. اگر کمی در ذهن مسایل را مرور کنیم  نام سران کشور های دیگر را هم خواهیم یافت که حقوق انسانها برایشان پشیزی اعتبار ندارد و حالا وقتی فساد گسترده ی سران کشور های اروپایی و بستگانشان عیان شده سازش این کشور ها + امرکا  با نظام  ها ناانسان  که دیگر نباید تعجب انگیز باشد که هست.

در باره خودمان هم انگار برای صدمین بار است که  این سئوال را تکرار می کنم و از تکرارش خسته نمی شوم: آیا ما تکلیفمان را با  کلیت جمهوری  داعش اسلامی، دقیق و قاطع روشن کرده ایم؟

   من می گویم نه و شما چه می گوئید؟

 حالا اگر حوصله دارید فایل تصویری برنامه زوم این هفته را  در رادیو پیام کانادا ببینید وبشنوید.

به امید پایداری تا پیروزی نهایی.

زُوم برنامه ای از بصیر نصیبی از سینمای آزاد در رادیو پیام کانادا.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Balatarin