یازدهمین جشنواره بین ا‌لمللی سینمای تبعید

اطلاعیه مطبوعاتی
 
فراخوان به سینما گران و تهیه کنندگان برای شرکت در دوره جدید جشنواره بین‌المللی سینمای تبعید
 
IEFF_Göteborg
 
دنیا خانه من است
 
یازدهمین جشنواره بین ا‌لمللی سینمای تبعید
۱-۷نوامبر ۲۰۱۳ – گوتنبرگ، سوئد

 
بدینوسیله کار تدارک برگزاری یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینمای در تبعید را به آگاهی‌ علاقه مندان به فرهنگ و هنر بالنده و سینماگران و کارورزان تولید فیلم می رسانیم.
جشنواره بین ا‌لمللی سینمای تبعید، عرصه نمایش آثار سینمایی و برخورد آزاد اندیشه‌های سینماگران تبعیدی و سینماگران غیر تبعیدی مترقی و معترض به ساختارهای بنیادهای حکومت های سلطه گر است؛ عرصه ای فراتر از تعلق‌های جغرافیایی، ملی‌، نژادی و مذهبی‌ فیلم سازان.
جشنواره بین المللی سینمای تبعید با اقدام به نمایش آثار سینماگران تبعیدی و متعهد، به مثابه یک حرکت (مانیفست) جمعی و مشترک، در راستای دفاع از آزادی بیان و اندیشه، توسعه دموکراسی، تعمیق برابری و عدالت اجتماعی کوشش می‌کند.
جشنواره بین ا‌لمللی سینمای تبعید، روشنگری درباره نظام های دیکتاتوری و سرمایه سالار را به عنوان عاملان اصلی‌ آوارگی و پناهندگی انسان‌ها از وظایف مهم خود می داند.
جشنواره بین المللی سینمای تبعید در جهت تقویت تفاهم گروه‌های قومی، همزیستی‌ آن ها و توسعه چند گانه گی فرهنگی‌ در کشور‌های پناهنده پذیر تلاش می‌کند.
بدینوسیله ما با دعوت سینماگران و تهیه کنندگان به همکاری، از آن‌ها تقاضا داریم تا با فرستادن فیلم‌هایشان به جشنواره به پر بار شدن برنامه‌ها آن یاری رسانند.
در این دوره ی ازجشنواره، علاوه بر برنامه‌های اصلی‌ – جنبی، دریک برنامه ویژه – "رهایی زن" – به مبارزات زنان برای رهایی ازستم طبقاتی وجنسی پرداخته می شود. در بخشی از این برنامه موضوع زندگی‌ و کار زنان در تبعید، به عنوان موضوع محوری برنامه ای ویژه قرار گرفته و مسئله "زنان در تبعید" از دو زاویه نگاه مورد کنکاش قرارمی گیرد:
– نگاه از درون، مسئله "زنان در تبعید" ازنگاه زنان فیلمساز تبعید ی.
– نگاه از بیرون ، مسئله "زنان در تبعید" ازنگاه فیلمسازان غیر تبعیدی.
برنامه های جشنواره عبارتند از :
بخش اصلی‌
 – تبعید، تجربه‌ای جهانی‌
برای این بخش فیلم‌های ساخته شده توسط سینما گران تبعیدی پذیرفته می شود. برای فیلم‌های متقاضی شرکت در این بخش از نظر تم و موضوع محدودیتی وجود ندارد.
بخش های ویژه
رهایی زن
                برای این برنامه علاوه بر آثار سینماگران تبعیدی و یا مهاجر؛ فیلم های سینماگران غیر تبعیدی و غیر مهاجرهم پذیرفته می شوند.
 
– زن در تبعید – نگاه از درون
                     برای این برنامه فیلم‌هایی‌ پذیرفته می شوند که توسط سینماگران زن تبعیدی ساخته شده باشند – موضوع آزاد.
 
– زن در تبعید- نگاه از بیرون
                       آثار فیلمسازان غیر تبعیدی که موضوع آن ها زندگی و کار زنان تبعیدی و یا مهاجر باشند، برای این برنامه پذیرفته می شوند.
 
مناطق بحرانی
                    برنامه ویژه درباره مناطق و کشور‌هایی‌ که دچار بحران، جنگ داخلی و اشغال هستند؛ از جمله افغانستان، سوریه، عراق، مصر و … ؛ آثار سینماگران غیر تبعیدی و غیر مهاجرهم برای این برنامه پذیرفته می شود.
 
 
بخش‌های جنبی
 
اودیسه سینما – اودیسه آزادی
                   این برنامه اختصاص به نمایش فیلم‌هایی‌ دارد که موضوع آن ها درباره جنبش‌ها و مبارزات آزادی خواهانه، عدالت جو و برابری طلبانه، و نیز روشنگری درباره جهانی‌ شدن (گلوبالی زیشن ) باشند. آثار سینماگران غیر تبعیدی و غیر مهاجرهم برای این برنامه پذیرفته می شود.
 
نگاه دیگر
                      آثار سینماگران غیر تبعیدی و غیر مهاجر که تم و موضوع فیلم‌های آنها درباره مسائل و وضعیت زندگی‌ تبعیدی‌ها و مهاجرین باشد، برای نمایش در این بخش پذیرفته می شود.

مقررّات
 
– جشنواره بین‌لمللی سینمای تبعید، یک جشنواره غیر مسابقه ای است.
 – فیلم‌ها در قطع ۳۵میلیمتری و ۱۶میلیمتری و آثار ویدئویی در فرمت‌های دیگیتال برای شرکت در جشنواره پذیرفته می‌‌شوند.
– کمیته انتخاب فیلم جشنواره، براساس کیفیت های هنری و فنی‌ فیلم‌های برنامه ها را انتخاب می‌کند.

علاقه مندان برای شرکت در جشنواره، می‌ بایستی پرسش نامه شرکت در جشنواره را به همراه یک نسخه DVD از فیلم هایشان، به آدرس پستی جشنواره بفرستند. پرسش نامه درخواست شرکت در جشنواره را می‌‌توانند از سایت جشنواره تهیه کنند و یا پرسشنامه را مستقیماً درسایت جشنواره تکمیل کنند.
 
آدرس سایت جشنواره
 
آخرین مهلت تقاضای شرکت در جشنواره، پانزدهم اوت (آگوست)۲۰۱۳می باشد.
علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر می توا نند از طریق پست الکترونیکی با د فتر جشنواره تماس بگیرند.
پست الکترونیکی جشنواره info@exilefilmfestival.com  
دفتر جشنواره بین ا‌لمللی سینمای تبعید – سوئد
Print Friendly
Be Sociable, Share!