Home » Posts tagged with » یک هلو و هزار هلو

قصه های ماندگار: یک هلو و هزار هلو  از مجموعه آثار صمد بهرنگی

\

قصه های ماندگار: یک هلو و هزار هلو از مجموعه آثار صمد بهرنگی

      بغل ده فقیر و بی آبی باغ بسیار بزرگی بود، آباد آباد. پر از انواع درختان میوه و آب فراوان. باغ چنان بزرگ و پردرخت بود که اگر از این سرش حتی با دوربین نگاه می کردی آن سرش را نمی توانستی ببینی. چند سال پیش ارباب ده زمین ها را تکه […]