Home » Posts tagged with » کانون سینماگران ایران در تبعید.

اطلاعیه کانون سینماگران ایران در تبعید در حمایت از جنبش حق طلبانه مردم ایران / همراه با ترجمه آلمانی متن

\

اطلاعیه کانون سینماگران ایران در تبعید در حمایت از جنبش حق طلبانه مردم ایران / همراه با ترجمه آلمانی متن

کانون سینماگران ایران در تبعید مردم به جان آمدۀ ایران برای سرنگون کردن رژیم تبهکار حاکم به خیابان­ها آمده ­اند ایرانیان و مردم آزادۀ جهان جنبش آزادیخواه و حق­ طلبانۀ مردم ایران، اکنون مبارزۀ سترگی را برای پایان بخشیدن به طومار حاکمیت پلید رژیمی آغاز کرده که چهار دهه است بر جامعۀ ما سلطه یافته […]

در سوگ فرهاد مجدآبادی

\

در سوگ فرهاد مجدآبادی

    کانون سینماگران ایران در تبعید یکی از یاران وفادار و انسان آرمانخواه و مبارز و هنرمند و نویسنده توانایش را از دست داد. با اندوه بسیار دریافتیم که فرهاد مجدآبادی پس از تحمل رنج آور بیماری اش رفت و ما را در مبارزه در این سنگلاخ بی عدالتی و ستمگر جهان امروز تنها […]