Home » Posts tagged with » ژرژملیس

روز ۲۸ دسامیر روز تولد سینماست، فرار رسیدن این روز مهم بر عاشقان سینمای راستین مبارک !

\ \ \

روز ۲۸ دسامیر روز تولد سینماست، فرار رسیدن این روز مهم بر عاشقان سینمای راستین مبارک !

تاریخچه پیدایش سینما در چند سطر +  فایل تصویری از جشنواره لومیر در شهر لیون زادگاه اگوست و کنت لومیر. *** تاریخچه پیداش سینما در چند سطر اختراع سینما، مرهون یک ویژه گی چشم انسان است. در ۱۸۲۴ کشف شد که مغز انسان تصویری را که بر شبکیۀ چشمش می افتد تا زمانی حدود یک […]

دسامبر ماه تولد سینما و۲۸ دسامبر روز تولد سینما

\ \

دسامبر ماه تولد سینما و۲۸ دسامبر روز تولد سینما

بصیر نصیبی   اختراع سینما ،مرهون یک ویژه گی چشم انسان است که در سال ۱۸۲۴ کشف شد که مغز انسان تصویری را که بر شبکیۀ چشمش می افتد تا زمانی حدود یک بیستم تا یک بیست و پنجم ثانیه ، پس از کنار رفتن تصویر از مقابل چشم همچنان حفظ می کند. از این تاریخ تا […]