Home » Posts tagged with » چند روزی در سفر و کار …

چند روزی در سفر و کار …

چند روزی در سفر و کار …

سیزدهمین جشنواره ی جهانی سینمای در تبعید از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷ در شهر گوتنبرگ سوئد آغاز و تا ۲۳ نوامبر ادامه خواهد داشت . امسال دوست، یار و یاورم داریوش شیروانی به خاطر درگیری با جدید ترین کار سینمایش نمی تواند در جشنواره حضور داشته باشد. من که به خاطر اجتناب از پرواز و افزایش […]