Home » Posts tagged with » پسر ایران از مادرش بی خبر است!

کپی کامل فیلم سینمایی “پسر ایران از مادرش بی خبر است!”

\

کپی کامل فیلم سینمایی “پسر ایران از مادرش بی خبر است!”

نوشته وکار فریدون رهنما بازی ها: صادق مقدس، آهو خردمند، شهناز صاحبی, سهیل سوزنی، رضا ژیان، اسماعیل خلج، جمشید لایق، رضامافی، جانقربانی، ایرج زهری، ایرج حائری.  فیلمبرداری: علی هجرت، حسین رهنما، سهراب دانشمندی موسیقی: فوزیه مجد زبان فارسی، زیر نویس فرانسه  سال تهیه، ۱۳۵۳   مقدمه ی سینمای آزاد + بخش هایی از بررسی و نقد […]