Home » Posts tagged with » فریاد زِ بیداد

فریاد زِ بیداد – یادداشتی در اعتراض به زندانی شدن سینماگران جوان در داخل به چه جرمی؟ از: امیر بی نیازی

\

فریاد زِ بیداد – یادداشتی در اعتراض به زندانی شدن سینماگران جوان در داخل به چه جرمی؟ از: امیر بی نیازی

کیوان کریمی، حسین رجبیان، مهدی رجبیان و یوسف عمادی چهار هنرمند زندانی در اوین در آستانه دو جشنواره حکومتی موسیقی و فیلم فجر،در نامه ای سرگشاده از اعتراض هنرمندان جهان به احکام حبس خود به دلیل فعالیت‌های هنری‌شان نوشته‌اند و “سکوت” هنرمندان داخل کشور را پرسش برانگیز خواندند.آنان که به اتهام [واهی] توهین به مقدسات،دوران […]