Home » Posts tagged with » فروغ فرخ زاد

فروغ در باغ خاطره ها:  زندگینامه فروغ فرخ زاد (۱۳۴۵-۱۳۱۳) پژوهشی  از  مهستی شاهرخی

\

فروغ در باغ خاطره ها: زندگینامه فروغ فرخ زاد (۱۳۴۵-۱۳۱۳) پژوهشی از مهستی شاهرخی

همکارارزشمند ما مهستی شاهرخی پژوهش مهمی را به انجام رسانده است با عنوان« فروغ در باغ خاطره ها » این پژوهش را مهستی برای باز تکثیر در اختیار ما گذاشته است.ضمن سپاس از همراهمان مهستی شاهرخی این پژوهش را تقدیم می کنیم به خوانندگان جستجوگرمان در وب سایت وصفحه ی سینمای آزاد در فیسبوک. ***** […]