Home » Posts tagged with » فرهاد مجدآبادی

در سوگ فرهاد مجدآبادی

\

در سوگ فرهاد مجدآبادی

    کانون سینماگران ایران در تبعید یکی از یاران وفادار و انسان آرمانخواه و مبارز و هنرمند و نویسنده توانایش را از دست داد. با اندوه بسیار دریافتیم که فرهاد مجدآبادی پس از تحمل رنج آور بیماری اش رفت و ما را در مبارزه در این سنگلاخ بی عدالتی و ستمگر جهان امروز تنها […]