Home » Posts tagged with » ضحاک نمرده است

همگام با قیام محرومان در ایران سروده جدیدی از مهستی شاهرخی با عنوان ضحاک نمرده است + یک کلیب جدید و متفاوت از عقاب همکار اطاق گفتمان سیاسی/ اجتماعی

\

همگام با قیام محرومان در ایران سروده جدیدی از مهستی شاهرخی با عنوان ضحاک نمرده است + یک کلیب جدید و متفاوت از عقاب همکار اطاق گفتمان سیاسی/ اجتماعی

ضحاک نمرده است. او در دماوند به بند نکشیده شده است. هنوز به چنگ کاوه نیفتاده است. هنوز فریدون مارهای سیاه مغزخوار روی شانه ضحاک را از ریشه قطع نکرده است. هنوز ضحاک با اهریمن هم پیمان است. هنوز با ددان و دیوان همدم و همنشین است.   ضحاک نمرده است. هر شب مغز یک «وحید»، […]