Home » Posts tagged with » سالگرد 18 تیر

سالگرد ۱۸ تیر را گرامی بداریم

\

سالگرد ۱۸ تیر را گرامی بداریم

۱۸  تیر مهمترین حرکت مردمی بعد از سالها رکود و سکوت بود. به نوعی شاید اهمیتش از جنبش ۸۸ هم بیشتر بود، چرا این ظرفیت را داشت که به یک انقلاب سرنوشت ساز و مترقی منجر شود. البته خاتمی چیان می خواستند این طور وانمود کنند که دانشجویان فقط اعتراض شان به متوقف شدن انتشار […]