Home » Posts tagged with » دیتر کسلیک مدیر جشنواره برلین یا لابی نظام مقدس

بصیر نصیبی: دیتر کسلیک مدیر جشنواره برلین یا لابی نظام مقدس؟

بصیر نصیبی: دیتر کسلیک مدیر جشنواره برلین یا لابی نظام مقدس؟

دیتر کسلیک مدیر جشنواره برلین یا لابی نظام مقدس – زُوم برنامه ای از بصیر نصیبی در رادیو پیام کانادا. این برنامه زُوم به بررسی نقش دیتر کسلیک مدیر جشنواره سینمایی برلین در رابطه با سینمای جمهوری اسلامی می پردازد: