Home » Posts tagged with » بصیرنصیبی

بصیرنصیبی: آش یک ملیون دلاری – باز تکثیر  همراه با افزوده هایی برای تطبیق با شرایط روز

\

بصیرنصیبی: آش یک ملیون دلاری – باز تکثیر همراه با افزوده هایی برای تطبیق با شرایط روز

  کانادا و شهر تورنتو همچنان پایگاه مطمئن جمهوری داعسی اسلامی است. حتا پایگاه نظام مقدس در این شهر محکم تر هم شده است. بخشی از حامیان پنهان ج. الف هم اکنون با سرافرازی وسینه ی سپر کرده و آشکار با پر رویی نه سرافکندگی حامی نظام مقدس شده اند.  مجله  ی شهروند کانادا در […]

بررسی وضعیت سینماهایِ ورشکسته در ایرانِ زیر سلطه حکومتی که با آتش زدن سینما اعلام موجودیت نمود!

\

بررسی وضعیت سینماهایِ ورشکسته در ایرانِ زیر سلطه حکومتی که با آتش زدن سینما اعلام موجودیت نمود!

بصیرنصیبی   سینما در جمهوری اسلامی از بدو شکل گیری این نظام با بحران مواجه بوده است . آخوند های مکار همین بحران ها را تبدیل به پروژه می کنند و از آن بهره سیاسی می برند. چندی قبل هم سر وصدای سینما دارها در آمد و تهدید کرده اند اگر به وضعیشان رسیدگی نشود سینما […]