Home » Posts tagged with » امید بهرنگ

دو نظر به مناسبت مرگ فاسد ترین جلاد تاریخ معاصر

\

دو نظر به مناسبت مرگ فاسد ترین جلاد تاریخ معاصر

تا چند سال دیگر میخواهیم به در یگوئیم تا دیوار بشنود (سینمای آزاد) بدبخت مردمی که قهرمانشان یک جلاد باشد (امید بهرنگ) کاریکاتور مرگ رفسنجانی اثر هژیر کاتبی تا چند سال دیگر میخواهیم به در می گوئیم تا دیوار بشنود؟ (سینمای آزاد) ما مردم یک اشکال اساسی بنیادی داریم که آن تا حل نشود کار […]

امید بهرنگ: نقد و معرفی دو فیلم – به بهانه کارزار انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا امید بهرنگ

امید بهرنگ: نقد و معرفی دو فیلم – به بهانه کارزار انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا امید بهرنگ

هشت نفرت‌انگیز نماد هیئت حاکمه آمریکا هشت نفرت‌انگیز کارگردان کوئینتین تارانتینو محصول آمریکا – ۲۰۱۵ زمانی انگلس همکار نزدیک مارکس از هنرمندانی تمجید کرد که گره‌گشایی تاریخی از تعارض‌های اجتماعی تصویر شده در آثار خود را حاضر و آماده در اختیار مخاطب قرار نمی‌دهند. او گفت هر چه عقاید هنرمند پنهان‌تر بماند ازنظر کار هنری […]