Home » Posts tagged with » احمد شاملو

با یاد و نام احمد شاملو در سالگرد به خواب ابدی رفتن او

\ \

با یاد و نام احمد شاملو در سالگرد به خواب ابدی رفتن او

در آرشیو سینمای آزاد مجموعه ای برای بزرگداشت این شاعر توانا و این انسان والا داریم که در دسترس است. امسال هم قصد داشتیم با باز تکثیر این مجموعه یاد وی را گرامی بداریم و در آغاز هم بیانیه کانون را در همین ارتباط منتشر کنیم که خوشبختانه شیفتگان بی شمار او از طریق فیس […]

شاملو و رویایی و جدل شاعران نوسرا با کهنه پرستان شعر فارسی

\

شاملو و رویایی و جدل شاعران نوسرا با کهنه پرستان شعر فارسی

 پیش آغاز و نقل یک خاطره (بصیر نصیبی)  قصد ندارم در باره ارزش های شعر نوی فارسی صحبت کنم چرا که من برخلاف بخشی از همزبانان که در هر زمینه ای خودشان را صاحب صلاحیت میدانند ؛ تصور می کنم من و مایی که ادبیات و هنررا دوست داریم ، اگر بخواهیم کار های هنری  […]

ویژه  نامه سالگرد خاموشی احمد شاملو

\ \ \ \ \

ویژه نامه سالگرد خاموشی احمد شاملو

پیش آغاز (از  صفحه فیس بوک اکیر معصوم بیگی)   دیگر سال هاست که باید خوب حواست را جمع کنی و از پیش بدانی که برای دیدار سالانه از احمد شاملو، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده درگورستان مهرشهر کرج و ادای احترام به بزرگان فرهنگ و شعر و آزادی باید از همان آغازمراسم بزرگداشت، […]

نمایش فیلم آخرین کلام کار مسلم منصوری سینماگر تبعیدی

\

نمایش فیلم آخرین کلام کار مسلم منصوری سینماگر تبعیدی

آذر ماه، ماه تولد شاملو و۲۱ آذر ۱۳۰۴ روز تولد احمد شاملو نمایش فیلم آخرین کلام کار مسلم منصوری سینماگر تبعیدی تقدیم به خوانندگانمان به خاطر فرا رسیدن این روزماندگار