Home » Archives by category » زیر ذره بین (Page 3)

نظام مافیایی،سینمای مافیایی ، داریوش مهرجویی ودیگر روشنفکران سینمایی!

نظام مافیایی،سینمای مافیایی ، داریوش مهرجویی ودیگر روشنفکران سینمایی!

    داریوش مهرجویی ،یک رمان نوشته ویک جلسه هم گذاشته اند برای نقد وبررسی این رمان استاد سینما، – البته درزمینه ی مسایل دیگر یعنی حرکت در جهت حفظ وبقای یک نظام متحجر ،عقب مانده ،قرون وسطایی و جنایتکار هم مهر جویی به درجه استادی رسیده است- ما نمی خواهیم روی گذشته مهرجویی زیادتاکید کنیم چرا […]

Print Friendly
زیر ذره بین

\

زیر ذره بین

* دو مرداد ماه به دلیل قطع برق منطقه ، نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر به صحنه نرفتند  •کسی می آید که مثل هیچکس نیست! * تنظیم تصاویر براساس این سروده فروغ فرخزاد از ن.مرات • ملیجک های وزارت ارشاد در میان ما • آش اینقدر شور شده که خودشان هم سر وصدایشان در آمده است  •سینما […]

Print Friendly
Page 3 of 3123