Home » Posts tagged with » کانون حمایت از سینمای زیرزمینی ایران

کانون حمایت از سینمای زیرزمینی ایران: لجنزاری بنام هالیوود

\

کانون حمایت از سینمای زیرزمینی ایران: لجنزاری بنام هالیوود

اینکه ترامپ و تیم او از موضع ناسیونالیستی با خط جهانی سازی کمپانی های گردن کلفت فرا ملیتی مخالف هستند یا نه و یا اینکه می خواهند در پوشش اینگونه نمایش ها و جنجال ها خط جهانی سازی را با سرعت بیشتری جلو ببرند موضوع بحث این مطلب نیست. بلکه چیزی که حیرت آور است […]

از نامه فدایت شوم به شیطان بزرگ تا فستیوال کن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

از نامه فدایت شوم به شیطان بزرگ تا فستیوال کن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

سازمان سیا بخشی از اسناد و مکاتبات خمینی با امریکا را از زمان ریاست جمهوری کندی تا انقلاب ۵۷ منتشر کرده تا روی کار آوردن خمینی و حمایت شان از حکومت اسلامی در این چهار دهه را بوسیله بنگاههای خبری مثل بی بی سی به تاکتیک خمینی برای گول زدن امریکا و دولت های غربی […]

احساس انسان دوستانه شما در این ٣۵ سال کجا بود؟

\

احساس انسان دوستانه شما در این ٣۵ سال کجا بود؟

   رسانه های رژیم اعلام کردند: "شماری از دست اندرکاران سینما و روزنامه نگاران و دانشگاهیان خواستار آزادی ۵ سرباز شدند که گروه جیش العدل آنها را به گروگان گرفته. از مقام های با نفوذ جهان و سازمان ملل خواسته اند به عنوان عملی انسان دوستانه همه توان خود را برای آزادی این سربازان بکار گیرند […]