Home » ۱۳۹۶ » آبان

چند روزی در سفر و کار …

چند روزی در سفر و کار …

سیزدهمین جشنواره ی جهانی سینمای در تبعید از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷ در شهر گوتنبرگ سوئد آغاز و تا ۲۳ نوامبر ادامه خواهد داشت . امسال دوست، یار و یاورم داریوش شیروانی به خاطر درگیری با جدید ترین کار سینمایش نمی تواند در جشنواره حضور داشته باشد. من که به خاطر اجتناب از پرواز و افزایش […]

به پیشواز سیزدهمین جشنواره بین للملی سینمای تبعید

\

به پیشواز سیزدهمین جشنواره بین للملی سینمای تبعید

اطلاعیه مطبوعاتی دنیا خانه من است سیزدهمین جشنواره بین للملی سینمای تبعید،  ۱۷ تا ۲۳ نوامبر، گوتنبرگ – سوئد  من در تبعیدم چون هنوز امیدوارم  از پیام ” تئو آنجلو پلوس” فیلسوف، شاعر و سینماگر پرآوازه یونان به جشنواره بین المللی سینمای تبعید – سوئد. تئوآنجلو پلوس خنیاگر پنح فصل سینمای انسان معاصر. باهم نگاهی […]

یادداشت ساسان دانش بر فیلم انیمیش پدر و دختر

\ \

یادداشت ساسان دانش بر فیلم انیمیش پدر و دختر

 مقدمه کوتاه ما + یادداشت بر فیلم انیمیشن پدر و دختر + لینک فیلم + لینک اطاق گفتمان سیاسی اجتماعی  یادداشت ساسان دانش بر فیلم انیمیش پدر و دختر در شرایطی که تولد  فیس بوک، تویترّ، تلگرام و.. از میزان اطاق های جدی و موثر پالتالک کاسته شده است اما اطاق هایی که حرفی برای […]