جنایتکار و جنایتکارتر: بصیر نصیبی

بار دیگر بازیهای جمهوری اسلامی برای بساط رسوا شده اش زیر عنوان انتخابات آغاز شده است، شبه اپوزیسیون رنگارنگ هم با انگیزه های مشخص یا نامشخص به میدان آمده اند، علاوه بر رادیو و تلویزیون های دولت های غربی، عوامل خارج نشین هم سخت فعال شده اند (اکبر گنجی، عناصر فاسد دیگر مثل ابراهیم نبوی، بهنود، دلال ها و لابی هایی مثل تریتا پارسی، نوید کرمانی، هوشنگ امیر احمدی, صد ها نظایرشان هم آرایشگر این خیمه شب بازی تکراری و تهوع آور هستند. امسال گله طویله ولایت فقیه هم دست جمعی ثبت نام کرده اند .
بعد از طی دوره ی ۸ساله ملیجک نظام  دکتر! احمدی نژاد، نظام مقدس یک عنصر فاسد امنیتی دیگر آنهم دکتر! را به میدان فرستاد، ملت را به امث تبدیل کرد و خیمه شب بازی مبتذلش را انتخابات با شکوه دیگر قالب کرد، حالا دیگر پرروتر و وقیح تر هم شده اند. در دوره ها ی قبل اگر تز «بد و بدتر » را متداول کردند. امسال دیگر تم نمایش «جنایتکار و جنایتکار تر» خواهد بود. از یک طرف دکتر !!روحانی تدارک چی کنونی، مقام امنیتی جنایتکار و در جهت دیگر، دزد سرگرده ای به اسم رئیسی (انتخاب شایسته مقام معظم رهبری برای مافیایی زیر عنوان استان قدس رضوی) به مصاف هم خواهند رفت. به دکتر قالیباف به پاس جنایت اخیرش و به کشتن دادن کارگران آتش نشانی هم اجازه داده شده که در انتصابات پیش رو نقش بازی کند. احمدی نژاد هم مامور شده که بیاید و نقش کاندید شجاع را بازی کند، کاندیدی که خلاف نظر «آقا» رفتار می کند.
این هفته مطلبی از آرشیو سال ۲۰۰۶ برایتان انتخاب می کنیم که به نوعی مرتبط است به بساط امسال خیمه شب بازی نظام مقدس به خصوص که در این مطلب به نقش آقای «شون پن »سینماگر هولیوودی  که برای آرایش انتصابات سالهای گذشته رنج سفر، بخود هموار کرد و به دارالخلافه تشریف فرما شد، در نماز جمعه هم حضور موثر پیدا نمود و با رئیس مرحول تشخیص مصلحت نظام هم دیدار داشت اشاره شده است. دست هنرمندش درد نکند!
نظام مقدس از این پس به شکر خدای عز و جل و با ربودن ۲۰۰۰ جایزه، نخل، شیر و پلنگ و دو اسکار ناب و همراهی و همدلی سرنگونی طلبان سابق نه به این نوع تبلیغات دست دوم هولیودی محتاج است و نه نیازی دارد که اکبر گنجی در میهمانی های هولیوودی دکان ویژه جدید ی برای انتصابات باز کند. مردم آزاده! با آزادی کامل! مجازند بین جنایتکار و جنایتکارتر یکی را انتخاب کنند. به خصوص که امسال اکثر جانیان، دزدان و مرتجعین پوسیده ی دستگاه ولایت ثبت نام کرده اند. به محض این که نمایش مضحک امسال پایان می پذیرد صدا و سیمای نظام مقدس از حضور پر شور امت در صحنه گزارش های مبسوط مخابره خواهد  کرد . حدس که نه حتم است  میزان استقبال به حدی خواهد بود که صندوق های جادویی بعد از اتمام وقت تعین شده هم تا دیر هنگام مفتوح خواهند بود تا هیچ امتی از انجام این وضیفه دینی/ ملی و میهنی باز نماند. حالا با هم برمی گردیم به سال ۲۰۰۶ مطلبی با عنوان شون پن، گنجی، رفسنجانی (امسال مرحول) بهنود و … را باز تکثیر می کنیم آیا  شما هم از این تکرارهای هزار باره دچار حالت تهوع نشده اید؟ شک نیست شرایطی مشابه ما را دارید.
 
Print Friendly, PDF & Email
Balatarin