زوم برنامه ای از بصیر نصیبی در رادیو پیام کانادا: چگونه وسیله ی مسخ انسانها محبوب ناانسانها شد!

زوم برنامه ای از بصیر نصیبی در رادیو پیام کانادا

*چگونه وسیله ی مسخ انسانها محبوب ناانسانها  شد(۱)

( بحثی پیرامون جایزه اسکار)

 

*وسایل ارتباط جمعی مترقی این جایزه را چگونه ارزیابی می کنند؟

*غرور ملی چه معنایی دارد؟ چرا تا وقتی فیلمی جایزه نگیرد شخصیت تحقیر شده ما ترمیم نمی شود؟

* ایا ستایش نمایندگان مجلس ( مسجد) ارتجاع  کافی نبود که ما دریابیم  که این فیلم صددرصد دولتی است؟

* به نظر مطبوعات غیر وابسته که سهمی از دولت های امریکا نمیخواهند، دلال ها و کارچاق کن ها در سطح اروپا هم برای اسکار کار می کنند.

*تا وقتی ما معنا و مفوم درست سینمای سیاسی و سیاست سینمایی را در نیابیم باز هم ج. الف قادر خواهد بود با شگرد دیگر ما را هم حتا ناخواسته به مبلغ خود تبدیل کند.

* برای تبلیغ گسترده تر و ایجاد جنجال ج. الف، تواب هایش را هم به دو بخش موافق و مخالف جوایز سینمایی تقسیم کرده است.

چرا هندوستان با جمعیت عظیمش، که صنعت سینمایش هم بسیار گسترده است و علاوه بر سینمای تجاری سینمای روشنفکرانه هم دارد هیچگاه در اسکار  حضور نداشته است؟

سینماگران دیگر ج. اسلامی که دل خوشی از این بساط ندارند چرا که نظامشان سهمشان را در فستیوال ها به فرهادی بخشیده است. از حمایت های جمعی از فیلم پاسدار سینمایی خود اری کردند اما با خواست و موافقت ج. الف تا این لحظه فقط مسعود کیمیایی و جعفر پناهی به فرهادی تبریک گفتند و …

بسیاری از مسایل دیگر را در برنامه زوم این هفته خواهید دید و خواهید شنید.

(ا ) تدارک چی قبلی (خاتمی) اسکار را در کنار پنتاگون وسیله مسخ انسانها میدانست.

https://youtu.be/E8w0JERI-1s

Print Friendly, PDF & Email
Balatarin

دیدگاه های خوانندگان:

  1. آقای بیضایی هم تبریک گفته و فیلم فرهادی را ستایش کرده است.