فروریختن ساختمان پلاسکو حادثه یا جنایت؟

 برنامه ی زوم این بار به روال عادی برنامه های زوم در رادیو پیام کانادا تهیه نشده است ، فروریختن ساختمان پلاسکو و مشخص شدن  نقش نظام و شهردارش در این مورد  تم اصلی این برنامه زوم است. امید  این که توانسته باشیم مشخص کنیم  این یک جنایت بود  به گونه صد ها جنایت دیگر که جمهوری داعش اسلامی مرتکب شد, نه یک حادثه.

 در این برنامه به سینماگرانی که با باند سردار قالیباف کار می کردند هم اشاره ای گذرا  شده است.  این برنامه تصویری بیننده را همراه با خود به میان آتش و دود  می برد . این برنامه خود یک سند است و نشانگر فساد و تباهی یک نظام نا انسان.  

با سپاس از همکاری و زحمت رادیو پیام برای تنظیم این برنامه . با هم برنامه را می بینیم با درد و مصیبت بازماندگان جان باختگان همدل و همراهیم.

 

Print Friendly, PDF & Email
Balatarin