بصیر نصیبی در برنامه زوم رادیو پیام کانادا: سهمیه ی جمهوری اسلامی در کن ۲۰۱۶

*ایا امسال هم مانند هدیه اسکار به دولت احمدی نژاد, نویسندگان وهنرمندان در تبعید برای تبریک و تهنیت به فرهادی صف خواهند کشید؟

*اگر به جایزه کن افتخار کنیم پس سرشکستی نحمل  ۳۷ سال جمهوری داعش اسلامی را هم باید بپذیریم  .

*اصلا چرا باید جشنواره ها ی کشور های غربی  فیلم های رسمی با مجوز و تائید  وزارت ارشاد را بپذیرند؟ اگر در مسایل هنری این حرف ها مطرح نیست، پس چرا فیلم های تولید در دوران پینوشه و بعد از کودتای امریکایی به کشور های اروپایی راه نداشت؟

*به چه دلیل فیلم فرهادی بدون بازبینی کمیته انتخاب کن وارد جدول برنامه ها شد؟

*تا وقتی جدی و مصمم جلوی تبلیغات فرهنگی نظام مقدس نیاستیم همین بساط ادامه خواهد داشت.

 همه این حرفها و بسیاری حرفهای دیگر در برنامه زوم این هفته در رادیو پیام کانادا

 سهمیه ی جمهوری اسلامی در کن ۲۰۱۶

Print Friendly, PDF & Email
Balatarin