زُوم، بصیر نصیبی: ما و سینمای تبلیغاتی جمهوری اسلامی

زُوم کاری از بصیر نصیبی، این برنامه نگاهی‌ به سینمای تبلیغاتی جمهوری اسلامی و فیلم محمد اثر مجید مجیدی خواهد داشت.

Radio_Payam_Logo

Print Friendly
Be Sociable, Share!