هوشیار باشیم اسید پاشی به زنان پروژه ای است که کلیت نظام داعش اسلامی طراحی و اجرا کرده است.

Asidpashi
 
بصیر نصیبی
اسید پاشی به زنان، سنگسار، شکنجه و تجاوز به زنان در زندان ها، فراهم آوردن امکان خوشگذرانی به مردان با قانونی کردن صیغه و قانون ارتجاعی قصاص، سوء استفاده از هنر،گسترش هنر صادراتی با خدمت گرفتن هنرمندان حکومتی، (تئاتر، سینما، موسیقی، و…) برگذاری انتخابات فرمایشی ، برپایی دادگاه های قلابی، تنزل سطح آموزش وبهداشت،گسترش اعتیاد وفحشا،پدید آمدن کارتون خواب ها در مملکتی که سرشار از ذخایر ومنابع است اما آخوند های دزد خزانه مملکت را چپاول کرده اند، تولید بنزین مسموم، خشکیده شدن آب رود خانه ها ، آلوده شدن آب آشامیدنی، تخریب و تعطیل سینما ها ،کمبود سالن برای تئاتر، ظلم وتجاوز به حقوق اقلیت ها، کشتار وحشیانه ی ترک ، کرد، فارس و بلوچ، لر وهر کس که تمرد کند حتا یاران سابق امام داعشی، کشتار وحشیانه ی نیروهای مترقی ومبارز در سالهای ۶۰ و۶۷٫ آتش زندن سینما رکس آبادان و سوزاندن نزدیک به ۴۰۰ تماشاگر فیلم،
این مصائب که بر شمردیم و بسیاری از درد های دیگر همه عوارض یک نظام مافیایی، ضد انسان ،ارتجاعی عقب مانده وپوسیده است. در این نظام، چپ و راست و تمامیت خواه، اصول گرا، مهر ورز، با تدبیر و بی تدبیر، تند رو و کند رو ومیانه، معنا ومفهومی ندارد این ها یک مشت آدمخوارند که به جان مردم افتاده اند حتا به خودشان هم رحم نمی کنند، یارانشان را که تنها خواستشان برگشتن به دوران طلایی امام راحل است را تحمل نمی کنند چه برسد بما ضد انقلاب های متواری وشما ضد انقلاب های اسیر.
کیهان شریعتمداری هم که خود برنامه ریز اقدامات ضد انسانی است برای مصیبت دیده های این رفتار وحشیانه اشک تمساح میریزد. این روش هم شناخته شده است اینان مجریان پروژه ای که خود برنامه ریزش بوده اند را حسابگرایانه وبه ظاهر سرزنش می کنند وبا دستگیری نمایشی چند نفر حتا قربانی کردن بی گناهی قضیه را لوث می کنند در حالی که اوباما دارد با جنایتکاران مذاکره سازنده می کند باید هم ماسک انسانی بر چهره نظام مقدس بگذارند. چه بسا سینماگرانی که طرح تهدید به بمب اتم سازی را به اعتراف خودشان بی آنکه در تهیه آن سهم داشته باشند به دستور حاکمان امضاءگذاشته اند هم یکی، یکی با ماسک حمایت از قربانیان این فاجعه به میدان بیایند . اما این رفتار آنها هم برای حفظ آبروی نظام بی آبرو است وکوششی است برای وارونه جلوه دادن واقعیت ومسئولیت را از کلیت نظام و دولت کلید ساز به چند خود سر منتقل کردن . دستور این گونه حملات از تهران صادر می شود شخص مقام معظم! فرمانده اصلی است و پادو ها وتدارک چیان زیر عنوان رئیس جمهور،مجری اوامر.
تا وقتی ما به درستی درک نکنیم که ج.الف یک نظام مافیایی/ فاشیستی است و تقسیم آن به جناح خوب و بد خود فریبی ودیگر فریبی است ره به جایی نخواهیم برد. آیا آن ۱۵ ملیون که به شارلاتان جدید رای دادند ودر مجلس بزم نظام رقصیدند پیش وجدان خود سرفرازند و یا سر شکسته ونادم؟
لغت نامه دهخدا: پاچیدن . [ دَ ] (مص ) در تداول عوام ، پاشیدن ، چنانکه فلفل و نمک را بر طعامی
*این مطلب ایتدا در فیس بوک سینمای آزاد با این نشانی منتشر شد

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008210827350
 
Asidpashi_Demo

Print Friendly, PDF & Email
Balatarin