سیروس ملکوتی – چهره ها: گفتگو با رضا جعفری کارگردان تئاتر در تبعید مقیم آلمان

چهره ها عنوان برنامه ایست در معرفی و شناختی درون گرایانه از شخصیتهای علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در گفتگویی صمیمی.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Balatarin

دیدگاه های خوانندگان:

  1. روز دردناکی بود آن روز کشتار فرهنگی. دوم اریبهشت ۱۳۵۹ هرگز فراموش اش نمی کنم. چه به روز ما آوردند. من بسیار تلاش کردم با عکاسی از زخمی ها یاد آن روز را زنده نگاه دارم. خوشبختانه دو قطعه از عکس هایم از آن روز دهشتناک در نشریه کار ۵۷ بیادگار چاپ شد. حماه به دانشگاه .جندیشاپور اهواز پس از نماز جمعه صورت گرفت که فرمان حمله با این شایعه که دانشجویان مسلحند کلید خورد