کپی کامل فیلم سینمایی “پسر ایران از مادرش بی خبر است!”

نوشته وکار فریدون رهنما
بازی ها: صادق مقدس، آهو خردمند، شهناز صاحبی, سهیل سوزنی، رضا ژیان، اسماعیل خلج، جمشید لایق، رضامافی، جانقربانی، ایرج زهری، ایرج حائری.
 فیلمبرداری: علی هجرت، حسین رهنما، سهراب دانشمندی
موسیقی: فوزیه مجد
زبان فارسی، زیر نویس فرانسه
 سال تهیه، ۱۳۵۳

 

 
 

Print Friendly
Be Sociable, Share!

یک دیدگاه در مورد: کپی کامل فیلم سینمایی “پسر ایران از مادرش بی خبر است!”