زنان تن فروش / Epitaph **Cinema-ye azad **

نمایش کپی کامل فیلم تن فروشان سینمای زیر زمینی ایران
مستند
کارگردان : مسلم منصوری
تهیه کننده : لیلا قبادی

Director: Moslem Mansouri

Producer: Lila Ghobady

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly
Be Sociable, Share!