نمایش کپی کامل فیلم تن فروشان (سینمای زیر زمینی ایران) *همراه با دو مقاله از مسلم منصوری وزنده یاد باربد طاهری در باره سینمای زیر زمینی!

نمایش کپی کامل فیلم تن فروشان (سینمای زیر زمینی ایران(
 کاری از مسلم منصوری 
تهیه کننده :لیلا قبادی
مدت :۳۲ دقیقه
زبان فارسی،زیر نویس انگلیسی
 

*مقاله مسلم منصوری
با پایه گذاری سینمای زیرزمینی ایران، چندی بعد ادبیات و موسیقی زیرزمینی شکل گرفتند. موسیقی زیرزمینی با ترانه های اعتراضی و اجتماعی اعلام حضور کرد. اما بعد، در کنار موسیقی زیرزمینی، رژیم به منظور مقابله با آن، ترانه های بی خاصیت و مبتذلی را تحت نام موسیقی «زیرزمینی» گسترش داد.
مدت ها ست که رژیم به بدل سازی برای سینما و هنر زیرزمینی روی آورده است تا هنرزیرزمینی را لوث کرده و مرزبندی هنر زیرزمینی با هنر رسمی را مخدوش کند. سال گذشته کنسرت گذاران رژیم در دبی با هیاهو اعلام کردند که بزرگترین کنسرت موسیقی «زیرزمینی» را در دبی برگذار می کنند. و این هنرمندان به اصطلاح زیرزمینی با مجوزحکومت به خارج سفر می کنند و به ایران بر می گردند .
رژیم با این کار می خواهد به جامعه القاء کند که موسیقی زیرزمینی نیز یک نوع از مدهای موسیقی مثل پاپ و بابا کرم است. در صورتیکه تفاوت و مرز هنر زیرزمینی، درست مثل تفاوت و مرز احزاب و دستجات سیاسی است که در پناه و چارچوب قانون اساسی رژیم فعالیت می کنند، با جریان هایی که برای در هم شکستن آن قانون مبارزه می کنند . اتفاقا هر دو دسته هم اعتراض می کنند، اعتراض اولی به کلیت رژیم و قانونش نیست، می خواهد اصلاح کند تا کل رژیم محفوظ بماند. ولی دومی، اتفاقا درد و رنج توده های محروم را در خود رژیم و قانونش می بیند. بنابراین می بینیم در هنر رسمی هم اعتراض می شود ولی به این اعتراض مجوز داده می شود و حتی گاهی خود رژیم هم به خودش اعتراض می کند. تمامی این اعتراض ها بخاطر این صورت می گیرد که اعتراض واقعی و اصلی، که بنیان وجودی رژیم را نشانه گرفته، فراگیر نشود. این، آن مرز مشخص هنر زیرزمینی و هنر رسمی است. با این مرزبندی واقعی بین دو هنر، طبیعی است که انواع ترفندهای رژیم تماما حول محور مخدوش کردن این مرزبندی باشد.
 به همین منظور بتازگی وزارت اطلاعات رژیم توسط یکی از پادوهای خود فیلمی ساخته به نام " کسی از گریه های ایران خبری ندارد". گفته می شود این فیلم در باره موسیقی «زیرزمینی» است. مطبوعات سینمایی جمهوری اسلامی هم عنوان کرده اند که این فیلم به «شیوه زیرزمینی» ساخته شده است! آن از موسیقی «زیرزمینی» که با پاسپورت و مجوز رژیم سر از دبی در می آورد این هم از فیلم «زیرزمینی» که مطبوعات جمهوری اسلامی برایش تبلیغ می کنند .
   جالب است وزارت خانه های فرهنگی وامنیتی رژیم فیلم های بدلی برای سینمای زیرزمینی تولید می کنند و در عین حال خود، منتقدان آن می شوند و نمایش بگیر و ببند سر آن راه می اندازند تا هدف اصلی آنها از ساختن چنین فیلم هایی پنهان بماند .
یکی از سایت های رژیم بنام «هیات اسلامی هنرمندان» می نویسد: "اخیرا دور از چشم مدیران فرهنگی برخی حوزه های هنری و ادبی نه به صورت خزنده بلکه به شکل جهنده دارند به سمت زیرزمینی شدن سوق داده می شوند که از این میان می توان به سینمای زیرزمینی ، موسیقی زیرزمینی، ادبیات زیرزمینی و غیره…اشاره کرد … در عرصه کتاب و ادبیات هم نهضت زیرزمینی شدن به مناسبت نمایشگاه بین ا لمللی کتاب تهران شدت بیشتری گرفته است…"
روشن است که جمهوری اسلامی نمی تواند سینما و هنر زیرزمینی را نادیده بگیرد، حال که نمی تواند از حرکت آن جلوگیری کند سعی دارد آن را لجن مال کند. جمهوری اسلامی هم مثل همه حکومت ها همزمان با سرکوب جامعه، دست به شگرد های مختلفی می زند تا جنبش ها ی اجتماعی را به بیراهه بکشاند و آن را از درون تخریب کند. دراین رابطه اکثر روزنامه ها، مجلات، رادیو ها، تلویزیون ها و سایت های فارسی زبان خارج و داخل کشور نقش فاضلاب فرهنگی رژیم را به عهده دارند و آشغال های فرهنگی، سیاسی و تبلیغاتی رژیم را تحت پوشش های مختلف به جامعه تزریق می کنند. رسانه های فارسی زبان کشورهای غربی هم دارند همین نقش را ایفا می کنند. صاحبان این رسانه ها سر این موضوع با رژیم اشتراک نظر دارند که صدای گرسنه گان جامعه نباید شنیده شود، مطلبات آنها نباید دیده شود، خواسته های آنها نباید به سامانی برسد.
کشورهای غربی هم هر تضادی که با رژیم داشته باشند یک درد مشترک دارند، هر دو از پایگیری جنبشی که متعلق به محرومان و زحمتکشان جامعه باشد وحشت دارند. جنس اعتراض دستگاه های عریض و طویل رسانه ای روبه ایران از همان جنس اعتراضاتی است که بخشی از رژیم به بخشی دیگر دارد، از همان نوع اعتراضی که هنر روی زمین به رژیم دارد. چرا که اگر سیستم بهره کشی و چپاول توسط یک جنبش به واقع مردمی ترک بردارد اتفاقا اولین زیان کننده همین کشورهای غربی هستند. به همین جهت فیلم هایی که امروزه چه در جمهوری اسلامی و چه در اکثر کشور های دیگر با مضامین اجتماعی و یا در باره فقر ساخته می شود بیشتر علیه خود مردم تهیدست است. وقتی کسی موضوع فقر را دست مایه کار قرار می دهد اگر آن را به منشا اصلی و به سیستم چپاولگرحاکم وصل نکند، اگر آن را به اعتراضات اجتماعی به عنوان یک راه حل اصلی وصل نکند و بالعکس، آن را به رابطه های عاطفی، اخلاقی و به شانس واقبال وصل کند، این خود خیانتی است به توده های غارت شده؛ چرا که حکومت ها تلاش می کنند ذهنیت جامعه را از منشا اصلی فقر دور کنند و راحل های پوشالی به جامعه نشان دهند تا نظام بهره کشی در امان باشد. برای همین، این گونه فیلم ها را در بوق و کرنا می کنند و هرچه اسکار دارند به فیلم های چندش آوری مثل "زاغه نشین میلیونر" هدیه می کنند تا زاغه نشینان راه بدست آوردن حق و حقوق خود را نه انقلاب، بلکه در بخت آزمایی پیدا کنند و تا همه فیلمسازان و علاقه مندان به فیلمسازی بدانند برای موفقیت و به آب و نان رسیدن باید از چه مسیرهایی بروند .
اگر تا دیروز حکومت ها سعی در صاحب شدن هنرمندان داشتند، امروز خود هنر را صاحب شده اند. خود سینما و مو سیقی را صاحب شده اند و تکلیف همه را روشن کرده اند. حالا هر هنرمندی بخواهد کار کند و کارش دیده شود و به نوایی برسد باید برای آنها و در دستگاه تعیین شده توسط آنها کار کند. امروزه فیلمسازان و هنرمندان فقط کارمندان این کمپانی ها هستند، براساس نیاز آنها کار تولید می کنند. اینجاست که سینما و هنر زیرزمینی کارآیی خود را به عنوان یک راه حل تاثیرگذار در مقابل سینما و هنر رسمی نشان می دهد. هنر زیرزمینی نشان داده که آدرس را درست رفته و به نقطه درستی در عرصه هنر انگشت گذاشته که رژیم به شیوه های مختلف دارد تلاش می کند تا آن را تخریب کند. رژیم زمینه رشد هنر زیرزمینی را در جامعه می بیند. می بیند که چگونه سینمای زیرزمینی از ادبیات و موسیقی زیرزمینی سر بر می آورد .
حال این وظیفه هنرمندان و انسان هایی است که با دستگاه های جنایت و چپاول مرزبندی دارند و فقر و تنهایی و بی نامی را به آب و نان دستگاه ظلم ترجیح می دهند، بایستی با هشیاری ترفندهای رژیم را در عرصه اجتماعی و هنری افشا کنند.
مسلم منصوری                                                                
 
http://www.moslemmansouri.com
                                    

 

* زنده یاد باربد طاهری ( مدیر فیلمبرداری.تهیه کننده سینما(
 
 

 

*سینمای زیرزمینی ایران
    سینمای زیر زمینی در ممالک مختلف جهان، ‏تعاریف متفامتی دارد. مثلاً هم اکنون که در ‏امریکا فستیوالی از سینمای زیر زمینی قرار است ‏برگزار شود که در حقیقت به معنای سینمای ‏جدا از معیارهای استودیوها است، نوعی سینمای ‏مستقل تعریف می شود؛ در حالی که این معنا ‏در کشورهای دیکتاتوری و زیر سلطه ی حکومت ‏های ایدئولوژیک، معنای دیگری دارد. معنای آن ‏سینمای تعرض، سینمای افشاگر، و سینمای ‏جدا از معیارهای سانسور حکومتی است. ما هم ‏سینمای زیر زمینی ایران را از این دست می‌دانیم.‏
از سال ۲۰۰۴ به این سو، با پایه گذاری سینمای زیرزمینی توسط مسلم منصوری ، تلاش گروهی از ‏فیلمسازان و فعالین اجتماعی در تبعید و ما ‏ بر این است ‏تا با یاری و همراهی با فیلمسازان و دانشجویان ‏سینمایی در ایران، امکان تهیه‌ی فیلم‌هایی را به ‏صورت مخفیانه برای آنان فراهم کنیم؛ سپس با ‏خروج این فیلم‌ها چه به صورت خام و چه به ‏شکل تدوین شده، در نمایش آن‌ها در مجامع ‏مختلف بین‌المللی، دانشکاه‌ها، مراکز فرهنگی ، بکوشیم و تصویری ‏راستین از آن‌چه در جامعه سانسور زده و پلیسی ‏ما می‌گذرد را به نمایش بگذاریم.‏
بعد از این که مسلم منصوری فیلم هایی را به طریق مخفیانه در ایران ساخت ، ساخت اینگونه ‏فیلم‌ها کم و بیش ادامه پیدا کرده و ‏توسط افراد دیگری دنبال می شود و تاکنون چند ‏فیلم از این دست در خارج از کشور پخش شده ‏است.
با اینکه سینمای زیر زمینی ایران با دو مشکل ‏عمده روبروست: یکی مشکل امنیتی است که ‏ساخت اینگونه فیلم‌ها در ایران ، برای فیلمساز‌ ‏خطراتی را به همراه دارد. .‏
در سال ۲۰۰۵، مونا ملاخانی در تهران هنگام ‏فیلم‌یردای دستگیر می شود و تا کنون هیچ خبری از او در دست نیست .‏
مشکل دیگری که سینمای زیر زمینی ایران با ‏آن روبروست، مشکل مالی است که کسی برای فیلم زیرزمینی سرمایه گذاری نمی کند اما علیرغم تمام این ‏خطرات و مشکلات، بسیاری ‏از دانشجویان هنر، به فیلم سازی مخفیانه روی ‏آورده‌اند. و با آنکه برای تهیه ‏یک فیلم مستند با دشواری‌های بسیار روبرو ‏هستند ولی هم چنان حرکت هنر و سینمای زیر زمینی را تداوم می بخشند
برای همین رژیم جهت مقابله با آن به بدل سازی برای سنمای و هنر زیرزمینی روی آورده است و سعی می کند تعدادی از جیره خورهای خود را به عنوان فیلمسازهای زیر زمینی جابیاندازد تا چهره سینمای زیرزمینی را مخدوش کند و مانع رشد آن شود . ‏
‏ما با حما یت از سینمای زیرزمینی ایران مصمم هستیم تا این حرکت، بی پشتوانه ‏نماند و با مشکلات مالی و امنیتی از نفس و توان باز نماند. ‏تلاش ما بر این است که بتوانیم در خارج از ‏کشور، در کنار فیلمسازان زیرزمینی در ایران قرار بگیریم تا ‏به هر صورت ساخت فیلم‌های مخفیانه تداوم ‏یابد و خواست‌های مردم زحمت‌کش و ستمدیده ‏ما برای دست‌یابی به یک زندگی انسانی و ‏آزادی، توسط دوربین فیلمبرداری به تصویر ‏کشیده شود.‏

Print Friendly, PDF & Email
Balatarin

دیدگاه های خوانندگان:

  1. کوروش افشارپناه

    بصیر جان درود بر تو رفیق دیر و دورم . نازنین من که نتوانستم فیلم " تن فروشان " را در این سایت ببینم . نمی دانم مشگل از من است یا سایت اشکالی داردد . کمک ام کنی سپاس گزار می شوم .
                                                                      پایت گرم و راهت نرم باد رفیق.